Озеленяване

Озеленяване

Затревяване на паркове, градини, частни дворове, фирмени зелени площи. Изграждане на зелени площи пред хотели, ресторанти, заведения. Посяване на специализирани тревни смески. Засяване на овощни и декоративни дръвчета, храсти, жив плет, цветя и други растения. Обработка на терена, почистване, фрезуване, подравняване и валиране. Третиране с минерални и органични торове.